1º ANDAINA FOTOGRAFICA "MUIÑADA DE AMENDO"


PROMOVE:
Asociacion de veciños de Carreira e Asociacion Altofalante

BASES

PARTICIPANTES
Poderan participar todas aquelas persoas interesadas maiores de 16 anos que formalicen a sua inscricion antes do dia 3 de xuño de 2011 as 20:00 horas.
Formatos
As fotografías deben estar realizadas cunha cámara dixital e deben respetar os seguintes requisitos:
· As fotografías deben ser archivos JPG.
· Deben ter un tamaño mínimo de 1.024 x 1.024 píxeles.
· O peso do arquivo non debe pasar dun máximo de 5 Megabytes (Mb).NORMAS E DESENVOLVEMTO DA ANDAIA

Esta actividade consiste en fotografiar unha serie de elementos fixados pola organizacion, situados na parroquia de Carreira, nun tempo maximo de 4 horas, tendo que recorrer andando a distancia entre os distintos lugares nos que se atopan os elementos a fotografiar.

 • SAIDA: As 11:00 horas do dia 4 de xuño de 2011 darase a saida da I ANDAINA FOTOGRAFICA "MUIÑADA DE AMENDO" onde se informara aos participantes das dubidas que poidan surxir. Antes de esa hora deberan ter entregada a tarxeta de memoria da sua camara para comprobar que esta valeira.


 • CHEGADA: O prazo para entregar a tarxeta coas fotografias rematara as 15:00.

 • TEMAS: Os participantes deberan realizar 6 fotografias dos elementos que a organizacion explicara antes da saida da Andaina e que estaran representados nun mapa que se lles entregara no momento da saida.

  PREMIOS
  Trofeo conmemorativo á mellor serie fotográfica
  Trofeo conmemorativo á segunda mellor serie fotográfica
  Trofeo conmemorativo á mellor fotografía individual.
  Trofeo conmemorativo a segunda mellor fotografía individual.


  XURADO
  O xurado de cualificacion, realizara a valoracion e seleccion das series fotograficas e das fotografias presentadas.
  O organizador non participara como xurado sendo a unica persoa que tera coñecementos de quen son os propietarios de cada tarxeta.

  OUTROS
  A organizacion non se fai responsable do deterioro ou extravio que puidesen sufrir os arquivos dixitais.
  As obras presentadas quedaran en propiedade da Asociacion de Veciños de Carreira. O/A autor/a conservara a autoria intelectual ainda que cedera en exclusiva e irrevogablemente os dereitos de reproduccion das series fotograficas e das fotografias, para a sua exposicion, publicacion ou uso en calqueira outra modalidade que a Asociacion de Veciños considere oportuna.

  So poderan participar as persoas inscritas nesta Andaina.
  Para calqueira dubida ou aclaracion:
  correo electronico: aavvdecarreira@gmail.com
  • No hay comentarios:

   Publicar un comentario